smuglerhunder

Ikke kjøp hund i utlandet!

Ikke kjøp innsmuglet hund!

 

Mattilsynet ser en økning i antallet hunder som er kommet til Norge på illegalt vis. Mattilsynet vil derfor advare mot å kjøpe hunder som kan være innsmuglet. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene – det vil ødelegge markedet! 

Illustrasjonsfoto, Mattilsynet.

Det er sterke signaler på at det er i ferd med å etableres et svart marked i Norge og Sverige for omsetning av hunder fra Øst Europa. Motetrender, kombinert med høyt prisnivå og lang ventetid for å få kjøpt valper her i landet, er åpenbart årsaken til den kraftige økningen i smugling av hunder fra disse landene.

Dette er et betydelig problem ut i fra dyrevelferdsmessige betraktninger, men er i tillegg en alvorlig trussel mot folke- og dyrehelsa i vårt land!

Det er viktig å være klar over at hundevalper som smugles er utsatt for til dels store lidelser. Disse valpene stammer ofte fra virksomheter som må karakteriseres som ”hundefabrikker”, hvor det drives ren rovdrift på dyrene. Tisper kan ha 10-12 kull uten mulighet til å hente seg inn mellom hvert kull, og valpene tas fra mora alt for tidlig. Hundene lever meget kummerlig, før de smugles inn til Sverige og Norge under dyrevelferdsmessig sett helt uakseptable forhold.

Tidligere er det avslørt at hundevalper fra Øst-Europa får tapet sammen beina og blir neddopet. Deretter blir de gjemt under bilseter ol, transportert i 8-10 timer eller mer. Denne håndteringen er naturligvis en meget sterk påkjenning for dyrene, mange dør underveis eller er så medtatt at de må avlives ved ankomst.

Ved å kjøpe slike hunder blir man selv en bidragsyter til at denne virksomheten kan fortsette. Det er mistanke om at hundesmugling fra Øst-Europa er i ferd med å bli en del av den organiserte kriminaliteten, som blant annet omfatter narkotikasmugling. Profitt er drivkraften bak den type kriminalitet, og ved å kjøpe smuglede hunder bidrar man til at virksomheten fortsetter.

Hunden kan være alvorlig syk
Det er viktig å være klar over at man risikerer å pådra seg store ekstrakostnader ved å kjøpe ”smuglehunder”.

Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, vil det kunne føre til at den settes i karantene, evt. må sendes ut av landet, eller avlives – alt på eierens bekostning.

De alvorligste sykdommene som illegalt innførte hunder kan føre med seg, er dødelige for mennesker:

 • Rabies er den mest kjente. Dersom man blir smittet, og behandling ikke iverksettes før symptomer inntreffer, er rabies 100% dødelig for mennesker.
 • Revens lille bendelorm/Dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) smitter mellom rev og hund/ katt. Mennesket kan få i seg larvestadier av denne parasitten fra bl.a. hunder, eller fra rå bær/sopp. Dette kan være meget alvorlig for oss, og i verste fall føre til sykdom med dødelig utgang.

Dersom parasitten introduseres i norsk fauna, kan det føre til en sterk begrensning av vår bruk av norsk natur. Parasittens smittefarlige egg er svært motstandsdyktige og overlever greit i minst ett år ute i naturen, slik at i infiserte områder vil det være forbundet med risiko å plukke bær og/eller sopp.

Denne parasitten finnes i varierende grad i de fleste europeiske land, men er foreløpig ikke påvist i Norge (unntatt på Svalbard), Sverige eller Finland.

Du kan lese mer om disse to sykdommene på lenkene til høyre.

Den som kjøper innsmuglet hund risikerer:

 • Å støtte en virksomhet som innebærer store lidelser for tispe og valper, både under oppdrettet og under transport til Skandinavia
 • Å medvirke til at det innføres smittsomme sjukdommer til Norge, noe som kan true både dyre- og folkehelsen
 • Å få en hund som er alvorlig sjuk, og som veterinærer kan vegre seg mot å behandle.

Forhåndsregler for unngå å kjøpe innsmuglet hund

 • Besøk oppdretteren hjemme
 • Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora.
 • Motta aldri hunder på ulike ”møtesteder”!
 • Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.
 • Krev at hunden har en nydatert helsesattest, og er grunnvaksinert. Kjøp aldri hund som ikke er helt frisk!
 • Dersom hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.
 • Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!
 • Unngå kjøp av hunder kun via internett.
 • I tillegg til de ovenfor anbefalte retningslinjer, kontakt kennelklubber, rasehundklubber mv på forhånd!

Myndighetenes rolle:

Ved hundesmugling er det Mattilsynet som fatter vedtak vedrørende hunden, hundens velferd og eventuelle mangler i forhold til de dyrehelsemessige kravene. Mattilsynet samarbeider nært med Tollvesenet, og ønsker også å legge opp til et tettere samarbeid med andre aktuelle organisasjoner, blant annet Norsk Kennel Klubb, for å forsøke å komme denne virksomheten til livs.

Dersom du skal kjøpe en hund fra utlandet, er det meget viktig at du på forhånd innhenter informasjon fra Mattilsynet om vilkårene for innførsel av hunder!

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Baard Birkeland 
Seniorrådgiver Vibeke Bolme

Kontakt Mattilsynet på tlf. 06040, eller via internettsidene www.mattilsynet.no.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Borghild | Svar 02.01.2016 20:09

Marit Forbord på Gardermoen eller Mirjam Hauke Tønnesen i Florø...begge ansatt i MT kan også kontaktes da det er disse som styrer mest med denne type saker.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 22:35

Hei,jeg har det samme problemet og jeg tror man bare må
håpe.😊

...
24.10 | 22:33

Hei jeg er en jente på 10 år og jeg har spurt mamma og pappa om jeg kan få/kjøpe en fjording,men de sier nei...😞Hva kan jeg gjøre for å få en?🐴

...
03.08 | 10:16

Hei! we live in Bergen and we would like to have a Chihuahuaha with all health attest , etc. Can you help me?

...
25.07 | 09:11

Hei
Jeg heter Reidun Madsen og ønsker få meg et nytt familiemedlem.
De eldste barna er begynt å flytte ut, å det er bare 2 barn igjen i huset.

...
Du liker denne siden